Month: December 2020

รักแบบไหนถึงเรียกว่ารักแท้

หนุ่มสาวที่ครองรักกันแล้วต้องการจะก้าวไปให้ถึงรักแท้ ขอแนะนำว่า จงรักด้วยสมอง แต่อย่าให้รักขึ้นสมอง รักด้วยสมองคือรักด้วยปัญญา แต่รักขึ้นสมองก็คือรักด้วยอารมณ์ นอกจากนั้นแล้วควรเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรักให้ก้าวไปทีละขั้นทีละขั้นจนไปถึงรักแท้ เริ่มจาก รักตัวกลัวตาย รักใคร่ปรารถนา รักเมตตาอารี ไปจนถึงรักมีแต่ให้ ถ้าพัฒนาความรักไปทีละขั้นเหมือนเดินขึ้นบันใดไปแบบนี้ ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาจากรักธรรมดาจนไปถึงรักแท้ได้ ย้ำชัดๆ อีกครั้งหนึ่งว่า จงรักด้วยสมอง แต่อย่ารักจนขึ้นสมอง แอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่. การแอบรักคนมีเจ้าของผิดหรือไม่…

ถอดบทเรียน ‘เงินติดล้อ’กับเบื้องหลังองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Agile

ถอดบทเรียน เงินติดล้อ ถึงแม้จะเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ติดดินในสายตาคนทั่วไป แต่เงินติดล้อถือเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยสูง โดยเฉพาะการใช้รูปแบบการทำงานแบบ Agile ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในบรรดา Tech Company เงินติดล้อให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรมากๆ โดยพยายามเปลี่ยนจาก Organization แบบดั้งเดิม เป็น Culture Company เพื่อให้พนักงานทุกคนมองภาพเดียวกัน ขณะที่ทุกธุรกิจเพิ่งพูดถึงการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะความเร็ว แต่ธุรกิจสินเชื่อจำนำรถมีความเร็วเป็นปัจจัยพื้นฐานมานานแล้ว รูปแบบ…