ปลาหนวดพราหมณ์

ปลาหนวดพราหมณ์ หรือ ปลาหนวดตาแป๊ะ (อังกฤษ: Threadfins) เป็นสกุลของปลาน้ำกร่อยและน้ำจืดจำพวกหนึ่งในตระกูลปลากุเรา (Polynemidae) ใช้ชื่อสกุลว่า Polynemus (/โพ-ลี-นี-มัส/)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เป็นปลาที่พบได้ในน้ำกร่อยและก็น้ำจืดเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากปลาสกุลอื่นในตระกูลเดียวกัน มีลักษณะโดยรวม คือ ครีบอกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนบนเหมือนครีบปลาทั่วไป แต่ส่วนล่างแบ่งเป็นเส้นๆมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชนิด ตั้งแต่ 3-14 เส้น

 

เป็นปลาที่ผสมพันธุ์และวางไข่ ฟักเป็นตัวในแม่น้ำสายใหญ่ๆอาจพบได้บ้างตามแหล่งน้ำกร่อย เช่น ปากแม่น้ำหรือชายฝั่ง พบแพร่กระจายพันธุ์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 25 ซม.2

 

สำหรับในชนิดที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ปลาหนวดพราหมณ์เหนือ (P. aquilonaris), ปลาหนวดพราหมณ์ตะวันออก (P. dubius), ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 7 เส้น (P. paradiseus), ปลาหนวดพราหมณ์ทองคำ (P. melanochir) และ ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น (P. multifilis) นิยมกินเป็นอาหาร และเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

 

ปลาหนวดพราหมณ์

 

ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น (P. multifilis)

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • ชั้น: Perciformes
 • ตระกูล: Polynemidae
 • สกุล: Polynemus

Linnaeus, 1758

จำพวก

ดูในรายละเอียด

ชื่อพ้อง

Polistonemus Gill, 1861

 

ปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น

ปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น หรือ ปลาหนวดพราหมณ์น้ำจืด (อังกฤษ: Elegant threadfin; ชื่อวิทยาศาสตร์: Polynemus multifilis) อยู่ในตระกูลปลากุเรา (Polynemidae) มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น (P. paradiseus) ซึ่งเป็นปลาในสกุลเดียวกัน เพียงแต่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่า หัวมีขนาดสั้นกว่า สีพื้นลำตัวคล้ำกว่า และมีจุดดำอยู่บริเวณเหนือครีบอก

 

มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 20 ซม. พบใหญ่สุด 30 ซม. ครีบอกที่เป็นเส้นยาวพบข้างละ 7 เส้น ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดชื่อ พบในบริเวณที่เป็นน้ำจืดมากกว่าปลาหนวดพราหมณ์หนวดเจ็ดเส้น จึงสามารถเลี้ยงให้รอดในสถานที่เลี้ยงได้มากกว่า

 

ปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น เป็นปลาที่สวยงามและมีขนาดที่ใหญ่กว่าปลาหนวดพราหมณ์ธรรมดาจึงเป็นที่นิยมในหมู่นักเลี้ยงปลาสวยงาม แต่ด้วยความที่เป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างยากจึงทำให้มีอัตราการรอดที่น้อยมากทำให้มีราคาที่ค่อนข้างสูง ในต่างประเทศนิยมสั่งซื้อปลาประเภทนี้ จากประเทศไทย และ ประเทศเวียดนาม โดยราคาของปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 บาท แล้วแต่ความสมบูรณ์ และขนาดของปลา ซึ่งเนื่องจากว่าปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น มีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่าปลาหนวดพราหมณ์ธรรมดา จึงทำให้ราคาแพงที่สูงกว่าเกือบจะ 2 เท่า โดยปกติปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น อาศัยอยู่ได้อีกทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มและสามารถโตได้ในน้ำจืด สำหรับเมืองไทย ปลาหนวดพราหมณ์หนวดสิบสี่เส้น เปลี่ยนเป็นปลาหายากไปแล้วเนื่องจากว่าปลาส่วนมากมาจากการจับจากธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงมากมาย ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สถานีประมงจังหวัดพิษณุโลกสามารถเพาะแพร่พันธุ์ได้แล้ว โดยรวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำแควน้อย

 

ปลาหนวดพราหมณ์หนวด 14 เส้น

การจำแนกชั้นด้านวิทยาศาสตร์

 • อาณาจักร: Animalia
 • ไฟลัม: Chordata
 • ชั้น: Actinopterygii
 • ชั้น: Perciformes
 • ตระกูล: Polynemidae
 • สกุล: Polynemus
 • สปีชีส์: P. multifilis

ชื่อทวินาม

 • Polynemus multifilis
 • Temminck & Schlegel, 1843