ปลากะพงขาว ปลากะพงข้างปาน

ปลากะพงขาว (ชื่อวิทยาศาสตร์: Lates calcarifer) เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้ อยู่ในตระกูลปลากะพงขาว (Latidae) มีรูปร่างลำตัวหนาและด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลม นัยน์ตาโต ปากกว้างยืดหดได้ มุมปากอยู่เลยไปทางหลังนัยน์ตา ฟันเป็นฟันเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง ขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม ขอบกระดูกกระพุ้งเหงือกแข็งและคม คอดหางมีขนาดใหญ่รวมทั้งแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบหยักเป็นหนามเมื่อลูบจะสากมือ ครีบหลังอันแรกมีก้านครีบเป็นหนามแข็ง ปลายแหลม อันที่สองเป็นครีบอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบใหญ่ปลายกลมมน พื้นลำตัวสีขาวเงินปนน้ำตาล แนวสันท้องสีขาวเงิน มีขนาดความยาวประมาณ 20-40 ซม. พบใหญ่สุดถึง 2 เมตร หนักได้ถึง 60 กิโล โดยปลาที่พบในทะเลจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาที่พบในน้ำจืด1

 

พบกระจายทั่วไปในชายฝั่งทะเลของทวีปเอเชียไปจนถึงตอนเหนือของออสเตรเลีย โดยเป็นปลาที่อพยพไปมาระหว่างทะเลกับน้ำจืด โดยพ่อแม่ปลาจะว่ายจากชายฝั่งเข้ามาวางไข่ในป่าชายเลนหรือปากแม่น้ำ จนกระทั่งลูกปลาฟักและเติบโตแข็งแรงดีแล้ว จึงจะว่ายกลับสู่ทะเล บางครั้งพบอยู่ไกลจากทะเลนับเป็นร้อยๆกม. เช่นที่ แม่น้ำโขง ก็มี2เป็นปลากินเนื้อ อาหารได้แก่ สัตว์น้ำ, ปลา, กุ้ง ที่มีขนาดเล็กกว่า

 

เป็นปลาเศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เลี้ยง เกษตรกรนิยมผลิตลูกปลาชนิดนี้ส่งไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซียและไต้หวัน เนื้อมีรสชาติดี นำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท ได้แก่ แปะซะ, นึ่งบ๊วย ฯลฯ แล้วก็นิยมตกเป็นเกมกีฬา อีกทั้งยังเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย

 

ปลากะพงขาวยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปลากะพงน้ำจืด” ขณะที่ชื่อท้องถิ่นในบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเรียก “ปลาโจ้โล้

การแบ่งแยกชั้นด้านวิทยาศาสตร์

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Actinopterygii

อันดับ: Perciformes

ตระกูล: Latidae

สกุล: Lates

สปีชีส์: L. calcarifer

ชื่อทวินาม

Lates calcarifer

(Bloch, 1790)

ชื่อพ้อง

Holocentrus calcarifer Bloch, 1790

Holocentrus heptadactylus Lacepde, 1802

Lates darwiniensis Macleay, 1878

Perca calcar Bloch & Schneider, 1801

Pseudolates cavifrons Alleyne & Macleay, 1877

 

ปลากะพงข้างปาน

ปลากะพงข้างปาน (อังกฤษ: Russell’s snapper, Moses perch; ชื่อวิทยาศาสตร์: Lutjanus russellii) ปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มประเภทหนึ่งซึ่งสามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดได้ อยู่ในตระกูลปลากะพงแดง (Lutjanidae) มีรูปร่างเหมือนปลาในตระกูลเดียวกันทั่วๆไป ครีบหลังมีฐานยาว ครีบหางมีขนาดใหญ่รวมทั้งปลายเว้าเล็กน้อย มีพื้นลำตัวสีเหลืองหรือสีทอง หรือสีน้ำตาลปนแดงหรือสีขาวเงิน มีเส้นสีแดงผสมน้ำตาลปริมาณ 8 เส้น พาดผ่านและโค้งไปตามแนวลำตัว บริเวณก่อนถึงโคนหางมีจุดสีดำขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน อันเป็นที่มาของชื่อ มีขนาดโตเต็มที่ได้ถึง 50 ซม.เมื่อยังเป็นลูกปลาจะมีลายพาดแนวนอนตามลำตัวตั้งแต่หัวจรดหาง 3-4 ขีด และเมื่อโตขึ้นลายขีดจะหายไป ครีบและหางกลายเป็นสีเหลือง อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำหรือป่าชายเลน พบในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก ในประเทศไทยพบได้ทั้งชายฝั่งอันดามันและอ่าวไทย นิยมอยู่เป็นฝูง

 

นิยมตกเป็นเกมกีฬา เป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

มีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น “ปลากะพงปานข้างลาย”, “ปลาเหลืองลีซี” หรือ “ปลากะพงทอง”

ปลากะพงข้างปาน

KurohoshiHDya.jpg

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร: Animalia

ไฟลัม: Chordata

ชั้น: Actinopterygii

อันดับ: Perciformes

ตระกูล: Lutjanidae

สกุล: Lutjanus

สปีชีส์: L. russellii

ชื่อทวินาม

Lutjanus russellii

(Bleeker, 1849)

ชื่อพ้อง

Lutianus nishikawae Smith & Pope, 1906

Lutianus orientalis Seale, 1910

Lutianus russelli (Bleeker, 1849) (สะกดผิด)

Lutjanus russelli (Bleeker, 1849) (สะกดผิด)

Mesoprion russellii Bleeker, 1849